Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analiza Matematyczna I
Efekt kształcenia:
Wie, że matematyki należy uczyć się ze zrozumieniem, zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT1A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania