Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza Matematyczna I
Efekt kształcenia:
Umie liczyć pochodne oraz badać wykresy funkcji jednej zmiennej.
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U10
    posługuje się w różnych kontekstach pojęciem zbieżności i granicy; potrafi — na prostym i średnim poziomie trudności — obliczać granice ciągów i funkcji, badać zbieżność bezwzględną i warunkową szeregów
  • MAT1A_U12
    umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań