Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza Matematyczna I
Efekt kształcenia:
Potrafi obliczać granice ciągów liczbowych oraz badać zbieżność szeregów liczbowych.
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U10
    posługuje się w różnych kontekstach pojęciem zbieżności i granicy; potrafi — na prostym i średnim poziomie trudności — obliczać granice ciągów i funkcji, badać zbieżność bezwzględną i warunkową szeregów
  • MAT1A_U11
    potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych