Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza Matematyczna I
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia oraz twierdzenia (wraz z dowodami) rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT1A_W07
  zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii
 • MAT1A_U01
  potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
 • MAT1A_U09
  potrafi definiować funkcje, także z wykorzystaniem przejść granicznych, i opisywać ich własności
 • MAT1A_U10
  posługuje się w różnych kontekstach pojęciem zbieżności i granicy; potrafi — na prostym i średnim poziomie trudności — obliczać granice ciągów i funkcji, badać zbieżność bezwzględną i warunkową szeregów
 • MAT1A_U12
  umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań