Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza Matematyczna I
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia oraz twierdzenia (wraz z dowodami) z teorii ciągów i szeregów liczbowych.
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT1A_W05
  zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
 • MAT1A_U01
  potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
 • MAT1A_U08
  umie operować pojęciem liczby rzeczywistej; zna przykłady liczb niewymiernych i przestępnych
 • MAT1A_U10
  posługuje się w różnych kontekstach pojęciem zbieżności i granicy; potrafi — na prostym i średnim poziomie trudności — obliczać granice ciągów i funkcji, badać zbieżność bezwzględną i warunkową szeregów