Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza Matematyczna I
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe metody obliczania całki nieoznaczonej.
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_W07
    zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii
  • MAT1A_U14
    umie całkować funkcje jednej i wielu zmiennych przez części i przez podstawienie; umie zamieniać kolejność całkowania; potrafi wyrażać pola powierzchni gładkich i objętości jako odpowiednie całki