Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztat analityki internetowej
Efekt kształcenia:
Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Analityka w przestrzeni wirtualnej". Ma świadomość znaczenia uczenia się i stałego dbania o rozwój zawodowy w obszarze analizy społeczeństwa.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U14
    Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Planuje i podejmuje działania polegajace na dokształcaniu się i dbaniu o rozwój zawodowy oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie.