Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie różnorodnością
Efekt kształcenia:
Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna".
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U14
    Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Planuje i podejmuje działania polegajace na dokształcaniu się i dbaniu o rozwój zawodowy oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie.