Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie różnorodnością
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U13
    Potrafi kierować pracą zespołu (również o interdcyplinarnych charakterze) oraz pracować w grupie przyjmując w niej wiodące role.