Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sieci neuronowe w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
potrafi tworzyć i testować sieci neuronowe rozwiazujące problemy wynikające z zadań inżynierskich
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_U06
    Potrafi przeprowadzić syntezę złożonych, wielowymiarowych układów sterowania MIMO. Potrafi przeprowadzić syntezę optymalnego prawa sterowania. Potrafi dokonać optymalizacji konstrukcji. Potrafi zaprojektować automat i przeprowadzić analizę jego stanów. Potrafi zaprojektować adaptacyjny układ sterowania.
  • AIR2A_U07
    Potrafi zaprojektować i wykonać wielozadaniowy system informatyczny dedykowany do zadań pomiaru, sterowania, analizy i archiwizacji danych. Potrafi zaprojektować wielowątkowy układ sterowania pracujący w systemie czasu rzeczywistego.