Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sieci neuronowe w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
zna i rozumie metodykę wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do projektowania i budowy wielowymiarowych i nieliniowych systemów sterowania członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji.
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę na temat złożonych systemów pomiarowych w tym: - zna metody kondycjonowania sygnałów, - zna metody synchronizacji wielokanałowych systemów pomiarowych, - zna metody pomiaru sygnałów biomedycznych, - zna sposób działania nowoczesnych przetworników pomiarowych, - zna zaawansowane optyczne układy pomiarowe.
  • AIR2A_W07
    Ma pogłębioną wiedzę na temat identyfikacji wielowymiarowych obiektów dynamicznych. Zna cyfrowe metody analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Zna metody macierzowego przetwarzania sygnałów pomiarowych.
  • AIR2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę na temat metod sterowania w tym zna i rozumie: - teorię systemów, - teorię automatów, - teorię sterowania wielowymiarowymi obiektami MIMO, - teorię optymalizacji.