Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sieci neuronowe w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
zna podstawy bydowy i działania sztucznych sieci neuronowych oraz wie jakie zadania automatyki i robotyki można rozwiązywać z ich wykorzystaniem
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę na temat modelowania złożonych układów dynamicznych, w szczególności: - ma pogłębioną wiedzę na temat dynamiki układów fizycznych, - ma pogłębioną wiedzę na temat złożonych układów takich jak roboty, układy biomechaniczne i bioniczne. - ma wiedzę na temat nowoczesnych materiałów funkcjonalnych, - ma pogłębioną wiedzę na temat struktur dynamicznych - zna metodę elementów skończonych.