Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sieci neuronowe w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
potrafi szczegółowo dokonać modelowania i identyfikacji istniejących rozwiązań technicznych w zakresie wynikającym z potrzeb automatyki, robotyki i automatyzacji za pomoca sieci neuronowych
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_U03
    Potrafi zaprojektować wielokanałowy, złożonych system pomiarowy. Potrafi zaprojektować i skalibrować tor pomiarowy. Potrafi zaprojektować zsynchronizowany, wielokanałowy system pomiarowy. Potrafi zaprojektować tor do pomiarów sygnałów biomedycznych. Potrafi zaprojektować optyczne układy pomiarowe.
  • AIR2A_U05
    Potrafi zamodelować i przeanalizować złożone układy i struktury dynamiczne. Potrafi zamodelować materiały funkcjonalne. Potrafi zbudować model MES dla układów mechanicznych.
  • AIR2A_U08
    Potrafi dokonać identyfikacji wielowymiarowych obiektów dynamicznych. Potrafi zwalidować zidentyfikowany obiekt. Potrafi przeprowadzić złożoną analizę sygnałów pomiarowych. Potrafi przetwarzać sygnały pomiarowe w postaci macierzowej.