Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sieci neuronowe w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać wiedzę szczegółową z wielowymiarowych i nieliniowych systemów sterowania, jako wiedzę potrzebną do budowy sieci neuronowych wykorzystywanych w rozwiązywaniu powyższych problemów
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_U06
    Potrafi przeprowadzić syntezę złożonych, wielowymiarowych układów sterowania MIMO. Potrafi przeprowadzić syntezę optymalnego prawa sterowania. Potrafi dokonać optymalizacji konstrukcji. Potrafi zaprojektować automat i przeprowadzić analizę jego stanów. Potrafi zaprojektować adaptacyjny układ sterowania.