Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Sieci neuronowe w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
potrafi działać i myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy rozumie potrzebę ciągłego uczenia i dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_K01
    Posiada świadomość otoczenia gospodarczego, zasad makroekonomii i wpływu właściwego zarzadzania na rozwój osobisty, rozwój zespołów ludzkich i państwa. Posiada kompetencje do właściwego kierowania zespołami i procesorami. Posiada kompetencje do inicjowania i tworzenia innowacji jako czynnika rozwoju osobistego i przedsiębiorstwa.