Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sieci komputerowe i bazy danych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę nt. struktur, algorytmów oraz metod przetwarzania danych w systemach bazodanowych
Powiązania z KEU:
  • IME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice