Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sieci komputerowe i bazy danych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność definiowania, dostępu oraz zarządzania danymi w systemie bazodanowym
Powiązania z KEU:
  • IME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice