Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sieci komputerowe i bazy danych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność integracji rozwiązań sieciowych oraz bazodanowych dla potrzeb realizacji systemu wielodostępowego
Powiązania z KEU:
  • IME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice