Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia - społeczeństwo- kultura. Wyzwania współczesnego świata
Efekt kształcenia:
student ma wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz ich wpływem na życie codzienne człowieka
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_W12
    ma zaawansowaną wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie