Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia - społeczeństwo- kultura. Wyzwania współczesnego świata
Efekt kształcenia:
student zna koncepcje teoretyczne oraz pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na analizę zachodzących w nim zmian pod wpływem nowych technologii
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_W03
    zna na poziomie zaawansowanym pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod ich analizy