Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia - społeczeństwo- kultura. Wyzwania współczesnego świata
Efekt kształcenia:
student potrafi integrować i interpretować informacje związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy technologiami a światem społecznym
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_U01
    potrafi w stopniu zaawansowanym z właściwie dobranych źródeł pozyskiwać informacje związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy technologiami a światem społecznym oraz ma zaawansowane umiejętności integrowania i interpretowania uzyskanych informacji oraz wyciągania wniosków, formułowania i uzasadniania na ich podstawie opinii