Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia - społeczeństwo- kultura. Wyzwania współczesnego świata
Efekt kształcenia:
student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem technologii
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_U05
    potrafi prowadząc debatę wykorzystać zaawansowaną wiedzę do szczegółowego opisu i praktycznej analizy procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem technologii, potrafi również na zaawansowanym poziomie przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne