Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Technologia - społeczeństwo- kultura. Wyzwania współczesnego świata
Efekt kształcenia:
student ma świadomość znaczenia wiedzy teoretycznej dla rozumienia złożonych relacji technologii i świata społecznego
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_K02
    ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych i technicznych podczas identyfikacji i rozstrzygania dylematów oraz związanych ze złożonymi relacjami technologii i świata społecznego przy rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych