Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie różnorodnością
Efekt kształcenia:
student umie przeciwdziałać praktykom dyskrymiancyjnym w zespole w którym pracuje
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_U08
    ma umiejętność planowania i realizowania procesu samokształcenia oraz inspirowania do tego innych
  • IFS2P_U06
    potrafi na poziomie zaawansowanym identyfikować, interpretować oraz prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk pozostających na styku świata społecznego i technologii oraz umie rozmawiać z szerokim gronem odbiorców na tematy specjalistyczne
  • IFS2P_U10
    potrafi organizować i koordynować pracę interdyscyplinarnego zespołu, potrafi skutecznie komunikować się w zespole, rozwiązywać konflikty, a także formułować konstruktywną krytykę