Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie różnorodnością
Efekt kształcenia:
Student ma zaawansowane kompetencje społeczne w zakresie współpracy w ramach zróżnicowanych wewnętrznie zespołów ludzkich. Wie jaka rolę odgrywa różnorodność i umie wykorzystać potencjał takiej grupy.
Powiązania z KEU:
 • IFS2P_K01
  jest przedsiębiorczy, potrafi myśleć innowacyjnie i kreatywnie, łamać schematy myślowe przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań oraz ma zdolność myślenia strategicznego
 • IFS2P_K02
  ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych i technicznych podczas identyfikacji i rozstrzygania dylematów oraz związanych ze złożonymi relacjami technologii i świata społecznego przy rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
 • IFS2P_K07
  w pełni potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w celu rozwijania dorobku zawodowego
 • IFS2P_K04
  jest przygotowany do udziału w interdyscyplinarnej debacie i krytycznej ocenie odbieranych treści