Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Eksperymentalne metody nauk społecznych
Efekt kształcenia:
Studenci i studentki zdobędą wiedzę na temat metod eksperymentalnych w naukach społecznych ze szczególnym naciskiem na eksperymenty społeczne i internetowe.
Powiązania z KEU:
  • IFS1P_W07
    ma podstawową wiedzę na temat sposobów wywierania wpływu społecznego i innowacji społecznych.
  • IFS2P_W08
    ma zaawansowaną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami w społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem technologii
  • IFS2P_W12
    ma zaawansowaną wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie