Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Eksperymentalne metody nauk społecznych
Efekt kształcenia:
Uczestnicy i uczestniczki zajęć zdobędą umiejętności niezbędne do zaprojektowania eksperymentów dostaraczejących danych wspierających projektowanie interwencji społecznych oraz technologicznych.
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_U03
    potrafi wykorzystać odpowiednie metody analityczne oraz ocenić ich przydatność i możliwości zastosowania rozwiązań przy projektowaniu rozwiązań złożonych problemów lokujących się na styku technologii i świata społecznego