Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Eksperymentalne metody nauk społecznych
Efekt kształcenia:
Zajęcia pozwolą na rozwinięcie wśród uczestników i uczestniczek umiejętności współpracy zespołowej oraz oceny społecznych skutków projektowanych interwencji społecznych i technologicznych.
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_K06
    inicjuje działania na rzecz interesu publicznego i w pełni potrafi określić priorytety służące ich realizacji
  • IFS2P_K03
    ma pełne kompetencje pozwalające na uczestniczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów społecznych oraz potrafi w pełni przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności