Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Eksperymentalne metody nauk społecznych
Efekt kształcenia:
Student, studentka ma świadmość przestrzegania zasad etycznych w badaniach eksperymentalnych.
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_K05
    jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w zakresie podtrzymywania etosu oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej