Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Interfejsy multimodalne i badanie HCI
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie pojęcia związane z interfejsami człowiek-maszyna oraz sposobami interakcji.
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_W01
    ma wiedzę z zakresu automatyki i robotyki, projektowania komunikacji człowiek-komputer oraz projektowania interaktywnych środowisk wirtualnych