Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Interfejsy multimodalne i badanie HCI
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie wykorzystywane (w urządzeniach wejściowych) technologie oraz praktyczne przykłady ich zastosowań.
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_W02
    ma zaawansowaną wiedzę z zakresu metod i technik programowania, konstrukcji i ekstrakcji baz danych oraz grafiki komputerowej oraz projektowania interfejsów, interakcji i doświadczeń użytkownika