Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Interfejsy multimodalne i badanie HCI
Efekt kształcenia:
Zna rolę interfejsów człowiek-maszyna we współczesnej rzeczywistości.
Powiązania z KEU:
  • IFS2P_W02
    ma zaawansowaną wiedzę z zakresu metod i technik programowania, konstrukcji i ekstrakcji baz danych oraz grafiki komputerowej oraz projektowania interfejsów, interakcji i doświadczeń użytkownika