Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Topologiczna teoria grafów
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia dotyczące topologicznej teorii grafów(włożenie grafu w powierzchnie, układ obrotowy, rodzaj grafu, wzór Eulera)
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W06
  2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
 • MAT2A_W05
  ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody