Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Topologiczna teoria grafów
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać wiedzę z innych działów matematyki (algebra, topologia) w teorii grafów Potrafi samodzielnie przeprowadzić proste dowody wykorzystując poznaną wiedzę z topologicznej teorii grafów Potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U01
    potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
  • MAT1A_U29
    umie modelować i rozwiązywać problemy dyskretne
  • MAT2A_U14
    w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki