Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Urządzenia elektryczne i automatyka
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk podstawowych i stosowanych w stopniu niezbędnym do formułowania, analiz i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących branży wydobywczej, przy ogólnym rozeznaniu działalności okołogórniczej.