Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Urządzenia elektryczne i automatyka
Efekt kształcenia:
Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W06
    Posiada ogólną wiedzę w zakresie zasad prowadzenia robót górniczych w ramach udostępnienia, przygotowania i eksploatacji surowców mineralnych oraz prognozowania i monitoringu zjawisk/zagrożeń towarzyszących tej działalności w kontekście priorytetu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego i wykorzystania idei nauki ergonomii w kształtowaniu środowiska pracy.