Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Psychologia biznesu
Efekt kształcenia:
Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_W04
    Zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty i pojęcia związane z ekonomiczno-finansowymi i prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości indywidualnej) oraz koncepcjami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.