Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Psychologia biznesu
Efekt kształcenia:
Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_W02
    Posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna zaawansowane metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych.
  • IPZ2A_W04
    Zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty i pojęcia związane z ekonomiczno-finansowymi i prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości indywidualnej) oraz koncepcjami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.