Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mediacje społeczne w górniczych projektach inwestycyjnych
Efekt kształcenia:
Student zna przepisy z obszaru postępowanie koncesyjnego oraz planowania przestrzennego z udziałem społeczeństwa
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W02
    Dysponuje wiedzą konieczną do zrozumienia, opisu i interpretacji naturalnych i antropogenicznych zjawisk/procesów zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu, w tym wyjaśnienia genezy, przebiegu i konsekwencji występowania tego typu zjawisk.