Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mediacje społeczne w górniczych projektach inwestycyjnych
Efekt kształcenia:
Student zna argumenty i sposoby manipulacji wykorzystywane przez przeciwników inwestycji górniczych
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W03
    Ma wiedzę w zakresie zasad/procedur pozyskiwania, przetwarzania, dokumentowania i wykorzystania informacji geologicznej, geodezyjnej, geofizycznej i wiertniczej dla potrzeb szeroko rozumianej inżynierii górniczej, w tym wspomagających technik, metod i narzędzi służących temu celowi z zachowaniem standardów etyki zawodowej i ochrony własności przemysłowej/intelektualnej.