Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mediacje społeczne w górniczych projektach inwestycyjnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi właściwie reagować w sytuacji stresowej związanej z prowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych w inżynierii górniczej, zasięgania opinii ekspertów.