Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
E-gospodarka
Efekt kształcenia:
Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia zmian zachodzących w sferze gospodarki opartej na wiedzy
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U02
    Potrafi analizować i rozumie złożone zjawiska społeczne z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.