Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
E-gospodarka
Efekt kształcenia:
ma pogłębioną wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy technologią i gospodarką oraz ich społecznych i kulturowych uwarukowań
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W02
    Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia).
  • SOC2A_W05
    Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania.