Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
E-gospodarka
Efekt kształcenia:
potrafi wyjaśnić zmiany zachodzące we współczenej gospodarce, wskazać ich społeczne źródła i konsekwencje, wskazać ich zróżnicowanie globalne i lokalne
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W08
    Zna zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
  • SOC2A_W14
    Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz na poziomie zaawansowanym zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.