Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
E-gospodarka
Efekt kształcenia:
potrafi analizować wpływ nowych technologii na zjawiska w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej w kontekście przemian we współczesnej Polsce i Świecie
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U12
    Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych.
  • SOC2A_U06
    Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie oraz prowadzenia debaty na temat zachodzących zmian.