Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kreatywność, ciało-umysł, proces twórczy
Efekt kształcenia:
Zna współczesną europejską scenę sztuki wizualnej (ma świadomość jej tendencji artystycznych) i rozumie jej odniesienia do sytuacji politycznej i filozoficznej.
Powiązania z KEU:
 • IFS1P_W12
  ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne we współczesnym społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem nowych technologii.
 • KLT1A_W12
  Posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o istotnych elementach tych struktur i instytucji w kontekście zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
 • KLT2A_W12
  Posiada poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji w kontekście zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
 • SOC1A_W17
  Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz wie jakie są zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębioerczości.
 • SOC2A_W14
  Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz na poziomie zaawansowanym zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.