Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kreatywność, ciało-umysł, proces twórczy
Efekt kształcenia:
Docenia osiągnięcia ludzi w różnych kontekstach kulturowych.
Powiązania z KEU:
 • KLT2A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
 • KLT1A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
 • IFS1P_K05
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer
 • SOC1A_K01
  Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.
 • SOC1A_K07
  Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.
 • SOC2A_K06
  Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.