Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Cyfrowe przestrzenie interaktywnych środowisk VR - wprowadzenie do wschodzącego medium
Efekt kształcenia:
Umiejętność rozpatrywania wdrożeń VR w wymiarze technicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym.
Powiązania z KEU:
 • KLT2A_U01
  Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym.
 • KLT2A_U05
  Poprawnie stosuje poznaną rozszerzoną terminologię kulturoznawczą.
 • KLT1A_U05
  Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.
 • IFS2P_U11
  posiada umiejętności zaawansowanej analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada również zaawansowane umiejętności wdrażania proponowanych rozwiązań.
 • IFS1P_U01
  potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem najnowszych technologii, potrafi również przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie dla nich narzędzia.
 • KLT1A_U02
  Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie i zachęca innych do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.
 • SOC1A_U07
  Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym względem przemian globalizacyjnych i potrafi w debacie oceniać inne stanowiska.
 • SOC1A_U07
  Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym względem przemian globalizacyjnych i potrafi w debacie oceniać inne stanowiska.
 • SOC1A_U09
  Potrafi ocenić pozytywne i negatywne konsekwencje zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych technologii rozumiejąc jej znaczenie dla współczesnego życia społecznego.
 • SOC2A_U02
  Potrafi analizować i rozumie złożone zjawiska społeczne z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
 • SOC2A_U09
  Potrafi tworzyć narzędzia wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych.