Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Od etniczności do narodu
Efekt kształcenia:
posiadana wiedza pozwala studentom rozumieć zjawiska etniczne we współczesnym świecie
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W04
    Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.