Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Od etniczności do narodu
Efekt kształcenia:
studenci rozumieją jak zachodzą procesy miedzy różnymi grupami etnicznymi
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W06
    Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.